कृषि विकास निर्देशनालय, लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश सरकार, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, आ.ब. ८०/८१ को बार्षिक बजेट तर्जुमा गोष्ठी

कृषि विकासका साझेदार संघ संस्था संग अन्तरकृया गोष्ठी

लुम्बिनी एक्सपो 2080

कोल्डस्टोर सञ्चालन सम्बन्धी तालिम

पोस्ट हार्भेष्ट सम्बन्धी कृषकस्तर तालिम

कृषि विकास निर्रादेशनालय, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवलको आधिकारिक वेबपेजमा स्वागत छ |

समग्र प्रदेशको कृषि क्षेत्रको नीति तथा योजना तर्जुमामा पृष्ठपोषण गर्ने, कृषि विकास कार्यक्रमहरु संचालन तथा नियामक कार्य गर्ने गराउने र मातहतका निकायहरुलाई प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने कार्य गर्नका लागि मिति २०७५/०६/२५ गते लुम्बिनी प्रदेश, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका माननिय मन्त्री आरती पौडेल ज्यूबाट सम्उद्घाटन गरी लुम्बिनी प्रदेश, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मातहत कृषि विकास निर्देशनालय, रुपन्देही, नेपालको स्थापना भएको छ |>> See More >>


सूचना

बिषय फाईल अन्तिम म्याद
सेवा निवृत्त जनशक्ति परिचालनका लागी सूचीकृत हुने सम्बन्धि सूचना Continuous
कृषि एम्बुलेन्स माग सम्बन्धी प्रस्ताव आवह्वानको सूचना, मापदण्ड, स्वीकृत स्पेशिफिकेशन Closed !!!
कृषि उपज बजार पूर्वाधार निर्माण तथा सुदृढीकरण कार्यक्रमको लागी पाल्पा र गुल्मी जिल्लाबाट स्वीकृत भएका कृषक समुह -सहकारी -बजार समितिहरुको विवरण। Closed !!!
कृषि उपज बजार पूर्वाधार निर्माण तथा सुदृढीकरण कार्यक्रमको लागी रुपन्देही र कपिलबस्तु जिल्लाबाट स्वीकृत भएका कृषक समुह -सहकारी -बजार समितिहरुको विवरण। Closed !!!
विशेषज्ञ-विज्ञको सूचिमा नाम दर्ता गरिएको सम्बन्धी सूचना. Closed !!!

प्रकाशनहरु

केरामा पानामा रोग(TR-४) सम्बन्धी ब्रोसर
कृषि यान्त्रिकरणको प्रभावकारिता अध्धयन
संरक्षित संरचनाभित्र खेती प्रबिधिको प्रभावकारिता अध्धयन
लुम्बिनी प्रदेशको खाद्य वासलात
बिषादीको खपत स्थिति तथा बिषादी ब्यवसायीहरुको प्रोफाइल
स्मार्ट कृषि गाँउ कार्यक्रमको उपलब्धीहरु
सहकारी-ऐन-२०७४
प्रदेश-नं.-५-सहकारी-ऐन-२०७६
प्रदेश नं.५ सहकारी नियमावली, २०७६.
नेपालको संविधान २०७२
सहकारी-संस्थाको-लेखापरीक्षण-निर्देशिका-२०७५
सहकारी-संघसंस्थाको-निर्वाचन-निर्देशिका-२०६९
एग्रोमार्ट स्थापना कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६
उत्पादन प्रवर्द्धनमा आधारित कृषक सहयोग कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६
उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मान पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
आरन व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, 2076
मौरी विकास कार्यक्रमको लागि आवश्यक कागजात र अनुसुची
मौरी विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानबारे थप जानकारी
बीउ भण्डारण गृह (बीउ वैंक) स्थापना तथा सुधार कार्यक्रमका आवश्यक फर्मेट
बहुउपयोगी चिउरी, कल्की तथा नीम विरुवा रोपण अभियान कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव गर्न संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु र कार्ययोजनाको ढाँचा
नेपालमा धान_विज्ञान र प्रविधि २०१७
राष्ट्रिय बीज भिजन २०१३-२०२५
बीउ बिजनको दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोच सन् २०१३
कृषि विकास रणनीति
केरामा पानामा रोग(TR-४) सम्बन्धी ब्रोसर
कृषि यान्त्रिकरणको प्रभावकारिता अध्धयन
संरक्षित संरचनाभित्र खेती प्रबिधिको प्रभावकारिता अध्धयन
लुम्बिनी प्रदेशको खाद्य वासलात