लुम्बिनी प्रदेश सरकार
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

बुटवल

📞 ०७१-५३३१०५
📧 doad.p5@gmail.com
www.kaski.akc.gov.np doad.lumbini.gov.np