Total Notice: 49
आर्थिक वर्ष बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
2080/81 सेवा निवृत्त जनशक्ति परिचालनका लागी सूचीकृत हुने सम्बन्धि सूचना 2080-06-30 Continuous
2079/80 कृषि एम्बुलेन्स माग सम्बन्धी प्रस्ताव आवह्वानको सूचना, मापदण्ड, स्वीकृत स्पेशिफिकेशन 2079-07-14 Closed !!!
2078/79 कृषि उपज बजार पूर्वाधार निर्माण तथा सुदृढीकरण कार्यक्रमको लागी पाल्पा र गुल्मी जिल्लाबाट स्वीकृत भएका कृषक समुह -सहकारी -बजार समितिहरुको विवरण। 2078-12-01 Closed !!!
2078/79 कृषि उपज बजार पूर्वाधार निर्माण तथा सुदृढीकरण कार्यक्रमको लागी रुपन्देही र कपिलबस्तु जिल्लाबाट स्वीकृत भएका कृषक समुह -सहकारी -बजार समितिहरुको विवरण। 2078-11-25 Closed !!!
2078/79 विशेषज्ञ-विज्ञको सूचिमा नाम दर्ता गरिएको सम्बन्धी सूचना. 2078-11-05 Closed !!!
2078/79 कृषि उपज बजार पूर्वाधार निर्माण तथा सुदृढीकरण कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी पुनःसुचना। 2078-10-24 Closed !!!
2078/79 विशेषज्ञ-विज्ञको सूचिमा नाम दर्ता सम्बन्धी सूचना। 2078-10-12 Closed !!!
2078/79 कृषि उपज बजार पूर्वाधार निर्माण तथा सुदृढीकरण कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सुचना। 2078-09-18 Closed !!!
2078/79 ब्लक विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना. 2078-06-14 Closed !!!
2077/78 दरभाउ सम्बन्धी सूचना 2077-12-12 Closed !!!