क्र.स. नाम पद मोबाइल नं. इमेल फोटो
1 राम प्रसाद पाण्डे कार्यालय प्रमुख कृषि प्रसार 9857022085
2 हरि प्रसाद पण्डित वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ एग्री इको
3 आशा भण्डारी कृषि प्रसार अधिकृत कृषि प्रसार 9847281345
4 विरेन्द्र कुमार पटेल कृषि इन्जिनीयर 9848027389
5 विवेक पन्त कृषि प्रसार अधिकृत कृषि प्रसार 9851158170
6 मिलन गैरे बाली संरक्षण अधिकृत बाली संरक्षण
7 डिल्ली राज पौडेल कृषि अर्थ विज्ञ एग्री इको ९८५७०२२०८३
8 पबित्रा भुसाल लेखा अधिकृत(सातौँ) लेखा
9 संज्ञा भण्डारी अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौ) प्रशासन
10 सुनैना बराली बागवानी विकास अधिकृत 9847477101
11 दयाराम बस्याल कृषि अधिकृत (अधिकृत स्तर छैठौँ) 9847592554
12 बिस्नु प्रसाद अर्याल अधिकृत (अधिकृतस्तर छैठौं) प्रशासन 9849662682
13 हरिश बोहरा सव ईन्जिनियर 9869084131
14 झपट बहादुर घर्ति हलुका सवारी चालक
15 प्रदिप आचार्य हलुका सवारी चालक
16 पुनम कुमारी राय कार्यालय सहयोगी
17 रमा गुरुङ कार्यालय सहयोगी
18 सुमन गौतम कार्यालय सहयोगी
19 शारदा आचार्य कार्यालय सहयोगी