एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय रुकुमकोट रुकुम पूर्व , नेपाल


Website

प्रदेश सरकार

प्रदेश नं ५

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय
एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय
रुकुमकोट रुकुम पूर्व ,  नेपाल
फोन:+977-88413171, +977-88413181, +977-9857847479
वेवसाइट : http://ialdorukumeast.p5.gov.np/
इमेल : ialdo.rukumeast@gmail.com@gmail.com

http://ialdorukumeast.p5.gov.np/


याम नारायण देवकोटा

याम नारायण देवकोटा

(कार्यालय प्रमुख)
कामना अधिकारी

कामना अधिकारी

(सूचना अधिकारी)
अनिल कुमार कानु बनिया

अनिल कुमार कानु बनिया

(सहायक सुचना अधिकारी)