समाचार


Document Archieve
S.N. Title Type View Download
1 सहकारी बजार सूचना (भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, रुपन्देही) application/pdf View Download
याम नारायण देवकोटा

याम नारायण देवकोटा

(कार्यालय प्रमुख)
कामना अधिकारी

कामना अधिकारी

(सूचना अधिकारी)
अनिल कुमार कानु बनिया

अनिल कुमार कानु बनिया

(सहायक सुचना अधिकारी)