ऐन, कानून तथा कार्यविधिहरु


Document Archieve
S.N. Title Type View Download
1 कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत application/pdf View Download
याम नारायण देवकोटा

याम नारायण देवकोटा

(कार्यालय प्रमुख)
राम प्रसाद पाण्डे

राम प्रसाद पाण्डे

(सुचना अधिकारी)