कृषि विकास रणनीति


Document Archieve
S.N. Title Type View Download
1 कृषि विकास रणनीति (सन् २०१५-२०३५) भाग १ application/pdf View Download
याम नारायण देवकोटा

याम नारायण देवकोटा

(कार्यालय प्रमुख)
कामना अधिकारी

कामना अधिकारी

(सूचना अधिकारी)
अनिल कुमार कानु बनिया

अनिल कुमार कानु बनिया

(सहायक सुचना अधिकारी)