ऐन


Document Archieve
S.N. Title Type View Download
1 नेपाली संविधान २०७२ application/pdf View Download
2 The Constitution of Nepal 2072 application/pdf View Download
याम नारायण देवकोटा

याम नारायण देवकोटा

(कार्यालय प्रमुख)
कामना अधिकारी

कामना अधिकारी

(सूचना अधिकारी)
अनिल कुमार कानु बनिया

अनिल कुमार कानु बनिया

(सहायक सुचना अधिकारी)