कृषि विकास रणनीति


Document Archieve
S.N. Title Type View Download
1 NATIONAL SEED VISION 2013 - 2025 (Seed Sector Development Strategy) application/pdf View Download
2 Rice_science and technology in Nepal 2017 application/pdf View Download
3 National Seed Vision 2013- 2025 application/pdf View Download
4 बीउ बिजनको दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोच सन् २०१३ – २०२५ application/pdf View Download
5 Agriculture Development Strategy (ADS) (2015-2035) Part 1 application/pdf View Download
6 कृषि विकास रणनीति (सन् २०१५-२०३५) भाग १ application/pdf View Download
7 कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसंग अभिमूखीकरण कार्यशाला गोष्ठी, प्रदेश नं. ५ application/pdf View Download
याम नारायण देवकोटा

याम नारायण देवकोटा

(कार्यालय प्रमुख)
राम प्रसाद पाण्डे

राम प्रसाद पाण्डे

(सुचना अधिकारी)