कृषि उपजको बजारिकरण तथा प्रवर्द्धनका लागि आउटलेट स्थापनाको प्रस्ताव आह्वानको सूचना

याम नारायण देवकोटा

याम नारायण देवकोटा

(कार्यालय प्रमुख)
कामना अधिकारी

कामना अधिकारी

(सूचना अधिकारी)
अनिल कुमार कानु बनिया

अनिल कुमार कानु बनिया

(सहायक सुचना अधिकारी)