स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम


Document Archieve
S.N. Title Type View Download
1 आ व २०७६/७७ बाट संचालनमा आएका स्मार्ट कृषि गाउँहरुको विस्तृत विवरण application/pdf View Download
याम नारायण देवकोटा

याम नारायण देवकोटा

(कार्यालय प्रमुख)
राम प्रसाद पाण्डे

राम प्रसाद पाण्डे

(सुचना अधिकारी)