ऐन, कानून तथा कार्यविधिहरु


Document Archieve
S.N. Title Type View Download
1 प्रदेश-नं.-५-सहकारी-ऐन-२०७६ application/pdf View Download
2 सहकारी-ऐन-२०७४ application/pdf View Download
3 सहकारी-संघसंस्था-एकीकरण-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७०-3 application/pdf View Download
4 सम्पत्ति-शुद्धिकरण-निवारणसम्बन्धी-सहकारी-संघसंस्थालाई-जारी-गरिएको-निर्देशन-२०७४-2 application/pdf View Download
5 सहकारी-संस्थाको-लेखापरीक्षण-निर्देशिका-२०७५-1 application/pdf View Download
6 सहकारी-संघसंस्थाको-निर्वाचन-निर्देशिका-२०६९-2 application/pdf View Download
7 स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ application/pdf View Download
8 भूमिहीन किसानका लागि करार खेतीमा अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ application/pdf View Download
9 कृषि अनुदान कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ application/pdf View Download
10 कृषि उपज बजार स्थलको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ application/pdf View Download
11 कृषि व्यवसायका लागि कृषि मन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ application/pdf View Download
12 शीत भण्डार निर्माण अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७५ application/pdf View Download
13 बहुउपयोगी चिउरी, कल्की, नीम तथा फलफूलको विरुवा रोपण अभियान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्याविधि, २०७५ application/pdf View Download
14 च्याउ बीउ उत्पादन गर्ने व्यक्ति/समूह/सहकारीलाई अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ application/pdf View Download
15 कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ application/pdf View Download
16 कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन मार्फत आय आर्जनमा सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ application/pdf View Download
17 उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मान पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ application/pdf View Download
18 बाली उत्पादनोपरान्त क्षति न्यूनिकरण तथा गुणस्तरीय कृषि वस्तु उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ application/pdf View Download
19 कृषि प्राविधिकधारका विद्यालयमा सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ application/pdf View Download
20 प्रिसिजन तथा प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रविधि विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ application/pdf View Download
याम नारायण देवकोटा

याम नारायण देवकोटा

(कार्यालय प्रमुख)
राम प्रसाद पाण्डे

राम प्रसाद पाण्डे

(सुचना अधिकारी)